Teknikåttan 8B:a Enskilda Gymnasiet

TEKNIKÅTTAN 2020

”Vi är en glad och positiv klass som älskar att samarbeta och ta oss an nya utmaningar”

Om klassen

Vi i klassen tycker om utmaningar vilket gör teknikåttan till en utmärkt tävling för oss.

Vi ser fram emot att fortsätta visa våra kunskaper i denna tävling och förhoppningsvis ta hem vinsten.

Vi tror att vi har allt och lite till som krävs för att vinna Teknikåttan. Vi är vinnarskallar men även samarbetsvilliga.

Vi ser fram emot varje tekniklektion lika mycket och därför uppskattar vi verkligen att få vara med i just denna tävling.

Nu hoppas vi att vi kan visa våra kunskaper så bra som möjligt. Vi vill verkligen visa hur mycket vi brinner för teknik.

Kval till regionsfinalen

Denna bild togs precis efter att vi gick vidare till regionsfinalen i Gävle.


Funktion

Målet med uppgiften är att konstruera en maskin vars uppgift är att sortera olika material (plast, metall och komposterbart trä). Maskinen ska kunna sortera kulor av de olika materialen separat i behållare. För att kunna uppnå detta mål behövs till en början ett plaströr med 9 kulor och en väl fungerande startmekanism som gör det möjligt för sorteringsprocessen att starta. De 9 kulorna ska vid start ligga i följande ordning: trä, plast, metall, metall, plast, trä, trä, plast, metall.

Förslag på funktioner

Ett förslag var att kulorna skulle åka igenom ett lutat rör för att sedan separeras till två stycken rör. Kulorna skulle därefter studsa på en planka. Då de består av olika material kommer de studsa olika högt för att de hamnar på olika plan. Kulorna studsade dock för lite. 

Det diskuterades om ett annat förslag som var att utnyttja kulornas olika storlek för att kunna  fördela dom. Det märktes dock snabbt att skillnaden var för liten för att det skulle vara möjligt. 

En virvel som låter kulorna åka runt för att en färgsensor ska kunna skanna och fördela dom då de har olika färger. Till detta börjades det att använda en EV3 mindstorms robots färgsensor för att testa den på olika kulor och hur den fungerade. Färgsensorn reagerade och fungerade för träkulan. Det uppstod dock problem när färgsensorn användes på silverkulan och plastkulan. Den reagerade inte på någon av dem två. Den gjorde också vissa fel flera gånger när den bara skulle reagera på träkulan och fungerade då inte alltid. 

Flera lösningar för den första “studsidén” testades igen. Olika sätta för att få den att fungera. Omprövning gjordes för att få den att fungera igen. Istället för en träplanka testades en plastskiva. Metallkulan studsade på plastskivan, så den kunde användas istället för träskivan. En konstruktion av de första fårorna gjordes. Där delades en fåra upp till två. Till detta användes platta träpinnar och lim. Kulorna måste kunna åka igenom, separeras och sedan studsa mot något, en plastskiva. Men ett annat förslag användes då det visade sig fungera bättre. Till den nya idén utnyttjades kulornas olika vikter och rullade med hjälp av en av de enkla maskinerna, lutande plan.

Vår valda sopsorteringsmaskin

Alla kulor ska starta i ett plaströr med ett starthinder. När starthindret tas bort kommer kulorna rulla genom en fåra för att sedan rulla vidare och separeras i olika behållare. Detta kommer vara möjligt då de väger olika mycket och kommer lyckas ta sig igenom olika hinder. Det första hindret kommer hindra trä kulorna från att rulla vidare. Trä kulorna kommer då separeras från de andra kulorna och då hamna i en separat behållare. Vid nästa hinder kommer plastkulorna hindras från att rulla vidare och därmed också hamna i en separat behållare. Metallkulorna kan då rulla vidare och samlas.  

Materiallista:

  • Trä (glasspinnar) – självaste strukturen består av glasspinnar
  • Plast (limpistol och rör) – använder vi som lim
  • Papper – stoppar de lättare kulorna samt i de löstagbara behållarna
  • Målarfärg – dekorerar vi med
  • Metall – vi använder ståltråd att sätta fast de löstagbara behållarna i

Vi valde att använda oss av mycket trä för att bygga grunden av sopsorteringsmaskinen då vi tänkte på att försöka göra maskinen så miljövänlig som möjligt.

 Vår sopsorteringsmaskin:

(vi valde att ta en kula i taget så att ni tydligt skulle se hur den fungerar)

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång